fbpx

По-висока ефективност с решенията за прецизно земеделие!

Всеки земеделски производител иска да постигне възможно най-висока производителност на работа. За тази цел трябва да се проследят всички процеси и там...

Научете повече

Как автономните машини ще променят земеделието?

Откакто тракторът замени животните на полето, земеделието не е спирало да се развива и да върви по пътя към пълна автоматизация. Въвеждането на auto-s...

Научете повече

Важен фактор за успех: точната информация от земеделското поле!

Защо е необходима точна и надеждна информация от земеделското поле? Това е въпросът, който стои пред много фермери, а ние ще се опитаме да дадем ясен ...

Научете повече

Три начина да повишите ефективността на стопанството чрез картиране на добива

Данните за добива са сред най-важната информация, която фермерите днес следят. Тя им позволява да преценят дали приложението на метериали с променлива...

Научете повече

Как оборудването за прецизно земеделие може да ни служи дълго и надеждно

За да се подготвите успешно за предстоящата есенна кампания и да използвате най-рационално и ефективно времето за предстоящите полеви операции, можете...

Научете повече

Как Петър Динков от Средище подобри качеството на своята сеитба с Trimble GFX-750

Тази година сеитбата в стопанството на Петър Динков в с. Средище, Силистренско, беше извършена с най-новия модел дисплей за навигация Trimble GFX-750 ...

Научете повече

Прецизност във всяка обработка с Trimble в района на Шумен

За да проверим как технологиите на Trimble подпомагат фермерите по време на различните обработки, посетихме едно стопанство в района на Шумен. Георги ...

Научете повече

Как оптимизирането на пръскането подпомага рентабилността на стопанството?

Най-добрият начин за повишаване на печалбата е чрез оптимизиране на процесите в стопанството и тук идва ролята на технологиите за прецизно земеделие. ...

Научете повече

5 начина да засеете бързо и прецизно с Trimble

Заради климатичните условия през последния месец се наложи фермерите да чакат подходящо време за сеитба, а когато условията са идеални – да се о...

Научете повече