fbpx

NIK Academy

3D tour NIK Academy

Какво постигнахме в NIK Academy от 2017г. до сега ?

video-image

icon

Какво е Nik Academy

NIK Academy e oбучителeн център, предлагащ решение на едно от големите предизвикателства пред земеделските производители днес – недостига на добре обучени кадри.

В обучителния център се провеждат теоретични и практически обучения за работа с най-новите технологии и оборудване за прецизни земеделие.

Академията разполага с модерно оборудвани и удобни зали за презентации и обучения, специални помещения с демонстрационно оборудване за провеждане на теоретични и практически обучения, свързани със земеделието.

В допълнение NIK Academy предлага и земеделска техника и тестови полета за провеждане на практическите тренинги.

От есента на 2017 г. в обучителния център се провеждат обучения на български и чуждестранни фермери за работа с технологиите, предлагани от НИК, новостите в прецизното земеделие, добри практики при торенето и грижата за посевите и други.

Нашата дейност

NIK Academy организира обучения по актуални теми, съобразно нуждите на служителите в земеделските производства от повишаване на квалификацията и подобряване на ефективността им на полето като оператори на модерна земеделска техника.

Обученията са с продължителност от един до три дни и се провеждат целогодишно. В резултат от обученията персоналът ще бъде по-подготвен за предстоящата кампания!

Какви обучения се предлагат в NIK Academy?

  • Специализирани обучения за Агромениджъри
  • Добри практики в торенето с AgroBalance
  • Обучение по прецизно земеделие с Trimble
  • Мониторинг, наблюдение и оптимизиране на работните процесите в стопанството с FARMTRACK.
  • Добри практики в поливното земеделие
  • Обучения за ефективно пръскане с Berthoud
  • Обучения за работа с Precision Planting
  • Обучение за работа с дронове XAG
  • Модерно стопанство с Techofarm

Към кого са насочени?

NIK Academy отваря широко своите врати, за всички земеделски производители и техните служители.
В обученията може да се включи всеки, който желае да повиши уменията си, да използва по-ефективно новите технологии и да извършва качествени обработки на полето.

Обученията служат за опресняване на знанията на механизаторите преди кампания, както и за повишаване на квалификацията на оперативните мениджъри в стопанството.

-->