Защо фермерите избраха модулната система за сеитба от Precision Planting за сезон 2022 ?  • БОГАТ ИЗБОР НА РАМИ
  • ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ТОРОВНАСЯНЕ
  • КОРЕКЦИЯ НА НАТИСКА СПРЯМО УПЛЪТНЯВАНЕТО НА ПОЧВАТА
  • КОНТРОЛ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПОЛАГАНЕ
  • КОНТРОЛ НА РАСТОЯНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕНАТА
  • ИЗБОР МЕЖДУ NO-TILL, STRIP-TILL ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА СЕИТБА

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА КЪСМЕТА... ДОВЕРЕТЕ СЕ НА PRECISION PLANTING ЗА СВОЯТА ПРОЛЕТНА СЕИТБА ПРЕЗ 2023!

Подсигурете началото на реколта 2023 от сега!

Не оставяйте развитието на посевите си през идната пролет на късмета!

Поръчайте сега оборудване на Precision Planting за прецизна пролетна сеитба за новата или текущата ви сеялка и дайте добър старт на Вашите посеви!

 

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ИНДИВИДУАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ?

ЗАПИТВАНЕ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ

Независим контрол на натиска при затваряне на реда с FurrowForce

FurrowForce от Precision Planting

Затварянето на реда е от ключова важност, а натискът, който се прилага при затварянето му се контролира автоматично от системата FurrowForce, като така си осигурявате точния натиск при всеки един ред.

 

Данни в реално време за всеки ред

SmartFirmer от Precision Planting

Знаете ли влажността, темепературата и органиката в почвата по време на сеитба?

Сега е време да разберете техните стойности по време на сеибта със SmartFirmer модул към Вашата сеялка!

Мониторинг в реално време на сеитбата с дисплей 20|20

Дисплей 20|20 от Precision Planting

Всички функции на Вашата сеялка се управляват директно от дисплея 20|20, на който проследявате данни като:

  • Сингулацията
  • Популацията
  • Органиката в почвата*
  • Натискът в различните зони

*При наличието на сензор SmartFirmer.

КАКВО ОЩЕ ПОЗВОЛЯВАТ МОДУЛИТЕ НА Precision Planting?

SmartDepth от Precision Planting

Регулирането на дълбочината при сеитба на всеки ред е времеемко.

SmarthDepth ви позволява бързо и лесно регулиране от кабината, докато условията се променят. Така спестявате време и имате увереността, че всеки ред е засят точно толкова дълбоко, където е необходимо.

SpeedTube от Precision Planting

Равномерното полагане на семената е от ключово значение за развитието на разстенята.

Сега е време да поемете контрол върху отстоянието на семената в полето със SpeedTube!

DeltaForce от Precision Planting

Осигурете си пълен контрол на натиска на полагане на семената във всеки един ред индивидуално. Датчик, който отчита плътността на почвата 200 пъти в секунда ще определи най-точния натиск, с който да се положи семето в почвата.

 

vDrive от Precision Planting

Електрическият контрол на vDrive със своята прецизност поддържа точната норма дори и при завиване. И още!

Независимият ел.конторл може да изпълнява променлива норма на сеитба на всеки ред, дори и при работа с повече от един хибрид, което отключва следващо ниво на прецизност!

Свържете се с нас