Какво Ви дава модулната система за сеитба от Precision Planting?  • ИЗБОР НА РАМА
  • ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ТОЧНА СЕИТБА
  • КОРЕКЦИЯ НА НАТИСКА СПРЯМО УПЛЪТНЯВАНЕТО НА ПОЧВАТА
  • КОНТРОЛ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ПОЛАГАНЕ
  • КОНТРОЛ НА РАСТОЯНИЕТО МЕЖДУ СЕМЕНАТА
  • ИЗБОР МЕЖДУ NO-TILL, STRIP-TILL ИЛИ КОНВЕНЦИОНАЛНА СЕИТБА

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА КЪСМЕТА... ДОВЕРЕТЕ СЕ НА PRECISION PLANTING ЗА СВОЯТА ПРОЛЕТНА СЕИТБА

Сеитбата поставя началото.

Не оставяйте развитието на посевите си на късмета!

Доверете се на оборудването на Precision Planting за прецизна пролетна сеитба и дайте добър старт на Вашите посеви!

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ТОВА КАК МОЖЕ ДА ПОВИШИТЕ ТОЧНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА СВОЯТА ПРОЛЕТНА СЕИТБА

image

ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ИНДИВИДУАЛНА КОНФИГУРАЦИЯ?

ЗАПИТВАНЕ
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МОДУЛИ НА СЕЯЛКАТА

Независим контрол на натиска на всеки ред с DeltaForce

DeltaForce от Precision Planting

Осигурете си пълен контрол на натиска на полагане на семената във всеки един ред индивидуално. Датчик, който отчита плътността на почвата 200 пъти в секунда ще определи най-точния натиск, с който да се положи семето в почвата.

 

Независим контрол на натиска при затваряне на реда с FurrowForce

FurrowForce от Precision Planting

Затварянето на реда е от ключова важност, а натискът, който се прилага при затварянето му се контролира автоматично от системата FurrowForce, като така си осигурявате точния натиск при всеки един ред.

 

Прецизен ел. контрол с компенсация на завоя с vDrive

vDrive от Precision Planting

Поддържането на нормата при завиване е предизвикателство за някои сеялки, но сеялките с оборудване от Precision Planting определено не са от тях!

Електрическият контрол на vDrive със своята прецизност поддържа точната норма дори и при завиване. И още!

Независимият ел.конторл може да изпълнява променлива норма на сеитба на всеки ред, дори и при работа с повече от един хибрид, което отключва следващо ниво на прецизност!

Мониторинг в реално време на сеитбата с дисплей 20|20

Дисплей 20|20 от Precision Planting

Всички функции на Вашата сеялка се управляват директно от дисплея 20|20, на който проследявате данните от всички модули на своята сеялка и получавате данни за:

  • Сингулацията
  • Популацията
  • Органиката в почвата*
  • Натискът в различните зони

*Информацията за органиката в почвата е достъпна при наличието на сензор SmartFirmer.

КАКВО ОЩЕ ПОЗВОЛЯВАТ МОДУЛИТЕ НА Precision Planting?

SmartFirmer от Precision Planting

Знаете ли влажността, темепературата и органиката в почвата по време на сеитба?

Сега е време да разберете техните стойности по време на сеибта със SmartFirmer модул към Вашата сеялка!

SpeedTube от Precision Planting

Равномерното полагане на семената е от ключово значение за развитието на разстенята.

Сега е време да поемете контрол върху отстоянието на семената в полето със SpeedTube!

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни