fbpx

Разходите за торове представляват значителна част от общите разходите в едно стопанство. В резултат от повишението на цените и предстоящото торене, нуждата от познаване на почвата и нейната запасеност от хранителни елементи става все по-голяма.

С комплексната агрономска услуга AgroBalance ще разбереш КОГА, КЪДЕ и ТОЧНО КОЛКО да се тори.

Искаш ли да знаеш каква е запасеността на твоята почва и да спестиш разходи за тор?

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ
image

Кои са стъпките в успешния модел за прецизно торене - AgroBalance? • Автоматизирано пробовземане под акредитация със специализирана техника
 • Анализ на пробите в акредитираната лаборатория на НИК Агро Сървис
 • Изготвяне на цифрови агрохимични карти с разпределението на хранителни елементи
 • Изготвяне на  препоръки за хранене на растенията 
 • Взимане и анализ на растителни проби
 • Получаване на детайлни метеоданни
 • Изготвяне на карта за променливо торене /VRA карта/
 • Достъп до софтуерна програма за проследяване и визуализиране на резултатите, получени след анализ на взетите проби

Планирай прецизно количеството тор, което ще внесеш в твоето поле!

Направи запитване

Как анализът на почвата помага за оптимизиране на торенето?

Познаването на почвата и това с какви макро и микроелементи е запасена е основата на успешното земеделие и оптимизирано торене. Чрез абонаментната услуга AgroBalance се извършва почвено пробовземане, последващ прецизен анализ в акредитираната лаборатория на НИК Агро Сървис и изготвяне на препоръки за торене от агрономи с доказан опит в областта.  Информацията за състоянието на полетата носи редица ползи, като:

 • Намаляване на разходите за тор – внася се тор само там където е необходимо и в нужното количество /без риск от преторяване/
 • Генериране на ценна информация за запасеността на почвата и нейния потенциал 
 • Повишаване на продуктивността
 • Изравняване на запасеността от хранителни елементи
 • Изравняване на добивите

Кои са ползите от променливото торене?

Технологията за торене с променлива норма (Variable Rate Application) се отличава с редица предимства пред стандартното плоско торене. VRA технологията позволява максимална прецизност в процеса на хранене на растенията – внася се точното количество тор на точното място. Чрез променливото торене се :

 • Подобрява разпределението на основните хранителни вещества  в почвата
 • Намаляване на разходите за тор и гориво, работното време и износването на машините и инвентарите поради торене само в райони с недостиг на хранителни вещества
 • Намаляване на въздействието върху околната среда

 

Как ще видя резултатите от анализа на почвените проби?

Към абонаментната услуга AgroBalance всеки клиент получава достъп до софтуерна програма. Чрез нея се визуализират цифровите агрохимични карти с разпределението на хранителните елементи, съхранява се архив на цялата информация по стопански години от извършено пробовземане, достъп до  сателитни изображения / на база вегетационен индекс/, метеоданни и възможност за анализ на спестяването с VRA приложение.

С достъпът до софтуерната платформа се осъществява мониторинг в реално време на всичко, което се случва в стопанството, а генерираната информация служи за взимане на навременни действия и прецизно планиране на дейностите.

image

Свържете се с нас

  -->