Комбинация от прецизни решения за оптимизирано торене  • Софтуерна програма GeoSCAN – програма за генериране на карти за променливо азотно торене и VRA карти
  • Оборудване Trimble – дисплеи и управление за оптимизирано торене
  • Торачка Kverneland – интелигентен инвентар за прецизно влагане на торов продукт
  • Trimble AutoSync – софтуер за автоматична синхронизация на VRA карти и друга информация, служеща като дигитален дневник на обработките в стопанството

Софтуерна програма GeoScan

В платформата GeoSCAN потребителите могат да генерират карти за приложение на азот с променлива норма. Картите за азотно приложение с променлива норма се базират на сателитните изображения с вегетационен индекс използвайки връзката между хлорофил и необходимост от азот.

Чрез GeoSCAN също така може да се генерират карти за променливо торене /VRA/ на база извършено пробовземане и анализи в специализираната лаборатория на НИК.

Оборудване Trimble

С оборудване Trimble се постига прецизно торене и влагане на торов продукт само там, където е необходимо. Благодарение на ISOBUS-съвместимостта си се постига лесно управление на торачката.

Генерираните VRA карти от GeoSCAN на база извършено пробовземане и анализи се синхронизират посредством Trimble AutoSync на всички свързани устройства, дисплеите Trimble могат да изпълнят с максимална точност заданието и да се постигне оптимизирано торене.

Торачка Kverneland

Торачките Kverneland TL GEOSPREAD и CL GEOSPREAD поддържат автоматично спиране на секциите и контрол на променлива норма. Това гарантира перфектно разпределение на тора в полето, което води до оптимизация на разходите и процеса на торене. 

Торачките Kverneland се отличават с:

  • Патентована CentreFlow система за завихряне на тора преди контакта с лопатките
  • GEOPOINT управление на торене по границите на блока
  • Пълна ISOBUS съвместимост

 

Trimble AutoSync

Trimble AutoSync е софтуерно решение, с което автоматично може да се синхронизират VRA карти на всички свързани устройства – навигационните дисплеи в машините, компютъра в офиса, телефона или др.

Така при генериране на VRA карта за променливо торене в програмата GeoScan, тя може директно да бъде заредена на работещите машини без това да изисква посещение до всяка една машина и трансфер с USB памет както до сега.

video-image

Свържете се с нас