Софтуерни решения за водене на дигитален дневник на стопанството!  • Trimble AutoSync – решение за напълно автоматичен трансфер на данни между машини и офиса
  • FarmTrack – web-базирана платформа за проследяване и анализ на данни от земеделски машини
  • TechnoFarm – земеделски административен софтуер
  • GeoScan – програма за мониторинг на състоянието на посевите

Свържете се с нас за решенията за дигитален контрол

Запитване

Trimble AutoSync

AutoSync е софтуерно решение на Trimble чрез което напълно автоматично се синхронизират линии за навигация, граници на блокове, местоположение, VRA карти и друга важна информация за полета, машини, инвентари, материали и оператори.

С AutoSync се :

  • Оптимизира времето за работа – синхронизация на информация между всички свързани устройства в реално време, без нужда от USB
  • По-висока производителност – автоматизиране на критичните процеси по време на кампания
  • Елиминиране на риска то допускане на човешка грешка при прехвърлянето на данни
  • Следене на разходите и водене на дигитален дневник на обработките в стопанството

FarmTrack

FarmTrack е софтуер за проследяване и анализ на данни от земеделски машини. Системата се състои от няколко основни функционалности като: GPS проследяване, контрол на горивото, видеонаблюдение, анализ на данни, отчети и мобилно приложение.

С предлаганите опции на FarmTrack освен мониторинг на дейностите, които се случват в момента, може да се води и цялостен дигитален дневник на стопанството. 

TechnoFarm - земеделски софтуер за лесно и бързо администриране на стопанството

Основният модул, в който се зареждат КВС-тата и всички данни за парцелите, които се обработват. От модул Карта могат да се правят експорти за различни навигации.

Модул Карта

Модул Имоти създава дигитален архив на информацията за всички сключени договори, платени и оставащи ренти. Отговаря за генерирането на декл. 69 и 70, анкетна карта.

Модул Имоти

Модул Агротехника отговаря за всички мероприятия изпълнени върху парцелите, следи за разходите по пера и количествата изразходени материали. В този модул можете да въвеждате и добив от парцелите си. Тук се генерират различни справки и автоматичен дневник за агрохимичните обработки на база въведените мероприятия. В него се създават АВ линии и линии за окрайчване към парцелите.

Модул Агротехника

Модул Склад е най-новият модул и отговаря за всички поддържани наличности, къде и как са изразходени и какви текущи наличности има. Модулът прави връзка с мероприятията от модул Агротехника . Така можем да проследим разходите направени за конкретен парцел и неговата себестойност.

Модул Склад

Свържете се с нас и научете повече за дигиталните решения и включването им към проекти по мярка 4.1

Запитване

GeoScan - платформа за мониторинг развитието на културите

GeoSCAN представлява програма за мониторинг на състоянието на посевите през цялата селскостопанска година, която Ви дава възможност да следите всички фази на развитие почти в реално време и да вземате навременни мерки за подобряване на добива.

С GeoScan може да генерирате карти за азотно приложение с променлива норма и такива за променливо торене / VRA/

image

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни