Вижте всички решения за прецизна сеитба, които могат да бъдат като приоритетна инвестиция по мярка 4.1 • Precision Planting – прецизна и точна сеитба, независимо от марката на Вашата сеялка
 • Оборудване Trimble – комбинация от дисплей за навигация, управление и висока точност за автоматизация на обработките в стопанството и прецизна сеитба
 • FarmTrack – дигитален дневник за проведените обработки и следене на сеитбата

Precision Planting

Иновативните решения от Precision Planting за прецизна сеитба дават възможност за добавяне на система за точна сеитба към всяка сеялка, без значение от марката и.

Част от иновациите на Precision Planting, които могат да бъдат като приоритетна инвестиция по мярка 4.1 са:

 • Delta Force – автоматичен контрол на натиска на полагане на семената във всеки един ред индивидуално
 • FurrowForce – независим контрол на натиска при затваряне на реда
 • vDrive – електромотор на всеки ред, позволяващ секционен контрол и корекция на нормата в завоите
 • Дисплей 20|20 – управление функционалностите на сеялката и  проследяване на данните от модулите
 • SmartFirmer – мониторинг на влажността, температурата и органиката в почвата по време на сеитба
 • SpeedTubе – равномерното полагане на семената при висока скорост

 

Вижте всички решения за прецизна сеитба на Precision Planting

Оборудване Trimble

Комбинацията от дисплей за навигация, система за управление и сигнал с висока точност за прецизно решение за точна сеитба. Благодарение на оборудване Trimble се постига:

 • Прецизна сеитба с висока точност от 2 см
 • Намаляване на пропуските и припокриванията
 • Безпроблемна работа през деня и нощта
 • Лесно управление на инвентара, благодарение на ISOBUS- съвместимостта
 • Бърза адаптация и лесна работа с Android операционна система

Вижте всички решения за прецизна сеитба

 

Система за проследяване на данни от земеделски машини FarmTrack

Със системата за генериране и анализиране на данни от земеделски машини може да проследите качеството на изпълняваните обработките и да водите история на извършените мероприятия в стопанството.

FarmTrack дава необходимите данни, за да знаете във всеки един момента коя машина, къде се намира, с какъв инвентар работи и от кой водач се управлява.

 

Разберете повече за FarmTrack

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни