fbpx

Знаеш ли колко е неусвоеният запас на почвата ти от конкретен хранителен елемент? А какво количество тор трябва да внесеш при следващото торене?

Торовете са едни от най-големите разходни пера в едно стопанство и тяхното прецизно влагане може да доведе до оптимизация на вложените ресурси  и значително увеличаване на производителността.

Основната стъпката преди торовнасянето е получаването на детайлна информация за това какво количество неусвоени хранителни елементи е останало в почвата от последното торене, в следствие на суша и от получени незадоволителни добиви.

Така ще се вложи само необходимото количество. Освен подобряване на запасеността и избягване на прекомерното торене, по този начин се спестяват разходите, свързани със закупуването и внасянето на торов продукт, от които растенията нямат нужда.

Оптимизирай торенето с новата агрономска услуга AgroBalance Light!
Получи информация за базови хранителни макро елементи и pH! Какво е включено в AgroBalance Light?

Почвено пробовземане със специализирана техника

Първият етап от новата услуга AgroBalance Light  е взимането на почвени проби с автоматична техника. Пробовземането се осъществява при размер на клетката – 100 дка. Този брой проби ще е достатъчен за получаване на информация за запаса на почвата.

 

Почвени анализи в акредитираната лаборатория на НИК

Следващият етап от услугата включва анализ на взетите почвени проби в най-голямата и модерна лаборатория в България и Югоизточна Европа.

Почвените проби се анализират за следните показатели:

  • азот
  • фосфор
  • калий
  • pH

Така за краткото време от взимането на пробите и анализа им в акредитираната лаборатория на НИК, се получава детайлна информация за наличието на неусвоен запас в почвата.

Достъп до софтуерната програма за мониторинг на посевите GeoScan

Към услугата AgroBalance Light е включен и достъп до софтуера за мониторинг на посевите GeoScan. С него всеки един клиент може да види картите за разпределението на запаса.

*Опцията за сателитни снимки е налична при услугата AgroBalance Торене с променлива норма

Протокол с информация от агрономите на НИК

Информацията, получена от анализа на почвените проби, се генерира в протокол. В услугата AgroВalance Light е включено получаването само на резултатите от анализите и количество запас в кг/дка.   По този начин агрономите на НИК дават основната информация затова какви действия е добре да се предприемат за успешно торене и оптимизиране на разходите за него.

Неусвоен запас в почвата? Провери с AgroBalance Light!

Заяви СЕГАКакво ще постигнеш с AgroBalance Light?

  • Точна информация за неусвоения запас в почвата

  • Оптимизация на разходите за тор

  • Взимане на решение кога,къде и колко да ториш на база бързи, разбираеми и детайлни анализи и данни

Цена на агроуслугата AgroBalance Light: 1,45 лв/дка

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни