Оперативен счетоводител, гр. София

НИК е водеща компания в сектор земеделие, която предлага иновативни технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в българските стопанства. Нашата дейност в сферата на прецизното земеделие се развива все по-успешно, а с нея и екипът ни нараства с бързи темпове. Това са и причините да имаме нужда от ново попълнение на позиция Оперативен счетоводител.

Нашите очаквания:

Нашите очаквания:

 • Висше икономическо образование със специалност „ Счетоводство и контрол“ или друга специалност с финансова насоченост;
 • Трудов стаж в областта на счетоводството – минимум 3 г.;
 • Отлично познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
 • Опит във воденето на първично счетоводство, изготвянето на ДДС декларации, годишно приключване;
 • Отлично познаване и опит с MS Office;
 • Опит в работата със счетоводен софтуер;
 • Опит в работата с ERP ще се счита за предимство;
 • Английски език.
Отговорности:

Отговорности:

 • Водене на първични счетоводни документи, разходване на парични средства и материални ресурси;
 • Следи и прилага настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото счетоводно и данъчно законодателство, които имат отношение към дейността на фирмата;
 • Организира счетоводната отчетност, осигурява своевременно отразяване в счетоводните регистри на всички стопански операции;
 • Отговаря за съдържанието и достоверността на финансовите сметки, които обработва и води, както и за коректността на документите, които издава и/или съставя;
 • Участие в изготвяне на месечна декларация по ЗДДС и годишно данъчно и счетоводно приключване;
 • Извършва систематизирана подредба на оперативна и счетоводна документация;
 • Кореспонденция с клиенти, доставчици и банкови институции;
 • Следене на сроковете за вземания/задължения;
 • Изпълнява и други задачи, свързани с финансово-административната дейност на дружеството.
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Работна среда в екип от професионалисти;
 • Интересна и динамична работа, свързанa с множество професионални казуси;
 • Възможност за натрупване на ценен професионален опит в областта на счетоводството и данъците;
 • Пакет от допълнителни придобивки;
 • Периодични обучения;
 • Тиймбилдиниги и други събития за служителите на компанията.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.