fbpx

Хигиенист

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.
Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.

Търсим отговорна личност, която да се присъедини към екипа на компанията ни, на позиция „Хигиенист“ за наша база, намираща се в района на гр. Шумен.

Нашите очаквания към Вас:

Нашите очаквания към Вас:

• Предходен опит на същата или подобна позиция;
• Личностни качества: бързина, сръчност, дискретност, лоялност, етичност, отлични организационни умения;
• Възможност за гъвкава заетост;

Отговорности:

Отговорности:

• Почиства основно офис-помещения, столова, конференти зали, общи части;
• Зарежда с необходимите санитарно–хигиенни средства сервизните помещения;
• Съобщава за повредите в различните помещения и уведомява съответните длъжностни лица;
• Сортира по видове и изнася на определените за това места различните видове отпадъци;

Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

• Много добро възнаграждение;
• Постоянен трудов договор;
• Служебен транспорт;
• Работа в приятна атмосфера.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.