Координатор Дейности

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.
Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем най-добър работодател в сектор Земеделие за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Във връзка с разрастване дейността на компанията търсим Координатор Дейности, за офиса ни в гр. София.

Нашите очаквания:

Нашите очаквания:

 • Отлично владеене на английски език;
 • Африканс – основен език на фермерите в Южна Африка, клиети на интернет магазина ни;
 • Агрономическо образование;
 • Опит в експлоатацията и пръскането със селскостопански дронове.
Отговорности:

Отговорности:

 • Съдейства на клиетите от RSA на интернет магазина при избор и настройка на продуктите;
 • Отговаря за наличностите на продуктите в склад на НИК Тех в ZA;
 • Отговаря за комуникацията с фирмата складираща продуктите на НИК Тех в ZA, като следи своевременното изпращане на пратките към клиентите;
 • Организира регулярни доставки на продукти от България към Южна Африка, като контролира изготването на документите за износ и внос;
 • Съдейства при комуникацията с правителственни организации и институции в Южна Африка;
 • Консултации на клиетите при изготвяне на докумети за регистрацията на селскостопански дрон в Южна Африка;
 • Консултации на клиети за начините на проложение на дрон в селското стопанство (торене, пръскане, сеитба, борба с вредители…).
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

• Въвеждащо и последващо обучения
• Отлични условия на труд;
• Възможност за професионално развитие;
• Допълнителни социални придобивки;
• Атрактивно възнаграждение.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Обявата е публикувана на 13.01.2023г.

-->