Стаж "Маркетинг асистент", гр. София

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и
дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в
България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим
развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес
нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.
Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от
всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и
с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да
увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с
добра кауза.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство
е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на
Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за
2020 г. и 2021г.
Във връзка с разрастване дейността на компанията търсим стажант в
направление Дигитален Маркетинг.

Какво ще имате възможност да научите при нас?

Какво ще имате възможност да научите при нас?

 • Разработване на дигитални маркетингови кампании;
 •  Създаване на съдържание за онлайн платформи – Facebook, Instagram,
  LinkedIn;
 •  Анализиране и докладване на резултати от онлайн кампании;
 •  Организиране и участие в различни онлайн и физически събития;
 • Подготовка на рекламни материали за продуктовата гама – брошури,
  презентации и т.н.
Какво търсим?

Какво търсим?

 • Отлични комуникационни умения на български и английски език;
 • Знания и умения за създаването на онлайн маркетингови кампании;
 • Базово ниво на работа с програми за графична или видео обработка
  (Photoshop, Canva или др.);
 • Познаване на Google Analytics, Google AdWords, Facebook Ads;
 • Отлично владеене на Microsoft Office (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, etc.);
 • Познания по оптмизиране на съдържание за уеб (SEO);
 • Добри писмени и устни комуникативни умения.
Какво предлагаме?

Какво предлагаме?

 • Платена стажантска програма;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Социални придобивки и допълнително здравно осигуряване при оставане в
  екипа;
 • Позитивна работна среда със силно мотивиран и квалифициран екип.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална
автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат
използвани единствено за целите на настоящия подбор