fbpx

Мениджър Търговски екип

НИК е българска група от компании, оперираща на няколко международни пазара и водеща технологичния прогрес в земеделието вече 20 години.
Новаторството и експертността превръщат НИК в двигател на прогреса към по-устойчиво земеделие и главно действащо лице в полето на иновациите.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем най-добър работодател в сектор Земеделие за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Във връзка с разрастване дейността на компанията търсим Мениджър Търговски екип.

Основни отговорности:

Основни отговорности:

 • Ръководи процеса на продажби на софтуерни продукти, отговаряйки за разширение на клиентската база и поддържане на съществуващата клиентска мрежа
 • Кооридинра оперативната работа на софтуерните експерти в търговския екип и отчита периодично /на седмична, месечна, тримесечна база/ представянето на екипа
 • Участие в търговски срещи и преговори с потенциални клиенти;
 • Води търговски презентации, демонстрации на продукти и обучение на клиенти;
 • Участва активно в идентификация на техните уникални и специфични нужди, с цел развтие на софтуерните продукти и/или разработване на индивидуални решения за клиенти;
 • Работи в тясно сътрудничество с управленския екип, в процеса на целеполагане и изработване на търговската и продуктова стратегия за развитие на софтуерните продукти;
 • Използва CRM данни за конструиране, прогнозиране и управление на продажбената дейност и задвижва търговския процес за постигане на финансовите и нефинансови цели на софтуерния екип;
 • Сътрудничество с вътрешните продуктови екипи и предоставяне на обратна връзка от пазара, с цел подпомагане на бъдещо развитие;
 • Участие в планирането и изпълнението на маркетинговите дейности съвместно с отдел маркетинг;
 • Планира обучителни семинари и мероприятия за клиенти.

 

Изисквания:

Изисквания:

 • Минимум 3 години опит в продажбите, фокусиран върху разрастването на съществуващ бизнес нов бизнес /Предходен опит в управление на екипи се счита за предимство;
 • Високо ниво на умения за комуникация с клиенти и вътрешни екипи;
 • Организационни умения и умения за работа в екип;
 • Английски език – писмено и говоримо;
 • Опит в управлението на ключови акаунти или проекти;
 • Отлични работни познания за работа с Microsoft Office;
 • Мобилност и готовност за активно пътуване.
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в компания утвърден лидер на пазара;
 • Отлично стартово възнаграждение и бонус система за постигнати резултати;
 • Приятна работна среда във ведър и позитивен екип;
 • Интензивно въвеждащо обучение;
 • Допълнителни социални придобивки,
 • Служебен телефон и лаптоп.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

-->