fbpx

Мениджър Автопарк

НИК е българска група от компании, оперираща на няколко международни пазара и водеща технологичния прогрес в земеделието вече 20 години.
Новаторството и експертността превръщат НИК в двигател на прогреса към по-устойчиво земеделие и главно действащо лице в полето на иновациите.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем най-добър работодател в сектор Земеделие за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Във връзка с разрастване дейността на компанията търсим Мениджър Автопарк за нашия офис в гр. София.

Основни отговорности:

Основни отговорности:

 • Отговаря за поддръжка състоянието на автопарка, съгласно техническите и законовите изисквания;
 • Планира и организира дейностите, свързани с правилната експлоатация и техническа поддръжка на автомобилите;
 • Отговаря за правилното и ефективно изразходване на разходите за служебни автомобили;
 • Контролира използването на служебните автомобили за служебни и лични и цели;
 • Управлява процеса по завеждане и ликвидация на щети;
 • Участва в създаването на процеси, политики др., свързани с експлоатацията на служебните автомобили;
 • Организира и контролира събирането и обработката на информацията за служебните автомобили;
 • Контролира техническата експлоатация на автомобилите;
 • Отговаря за оптимизацията на разходите, свързани с автопарка на компанията;
 • Поддържа база данни за всички служебни автомобили;
 • Участва в избора и покупка на автомобили, доверени сервизи, застрахователи и други външни контрагенти;
 • Определя и съгласува цени за продажба на автомобили излезли от употреба.
Изисквания:

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Опит на подобна позиция ще бъде предимство;
 • Компютърни умения – MS Office и работа с GPS и/или Fleet management системи ще се считат за предимство;
 • Познания за административни процеси по МПС и управление на Автопарка;
 • Отлични комуникативни и организационни умения;
 • Умения за планиране и приоритизиране.
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Въвеждащо и последващо обучения;
 • Отлични условия на труд;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Атрактивно възнаграждение.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

-->