Flowers

Търговски представител „Софтуерни решения“, Северозападна България

Търговски представител „Софтуерни решения“

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства . Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.
Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020 г.
Търсим високо мотивирана и отговорна личност, която да се присъедини към екипа на компанията ни на позиция Търговски представител „Софтуерни решения“ за района на Северозападна България.

Нашите очаквания към Вас:

Нашите очаквания към Вас:

• Висше образование;
• 2+ години търговски опит в продажбата на услуги;
• Умения за водене на преговори;
• Умение за работа с иновативни технологии и съвременни онлайн инструменти и процеси;
• Отлични комуникационни и презентационни умения;
• Способност за ефективно поемане на инициатива, приоритизиране и управление на времето;
• Опит в работата с документация;
• Шофьорска книжка и желание за пътуване в поверения регион;

Отговорности:

Отговорности:

•Поддържане на постоянен контакт с текущите и потенциалните клиенти на фирмата;
• Отговаря за търсене, намиране и привличане на нови клиенти;
• Детайлно познаване на продуктовата гама и индивидуалните спецификации на софтуерните решения;
• Изготвяне на оферти и предложения към потенциални клиенти;
• Провежда първоначални обучения;
• Вземане на участие и провеждане на семинари свързани с предлаганите продуктите;
• Изготвяне на справки, анализи и препоръки, касаещи търговската дейност на фирмата.

Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

• Отлично стартово възнаграждение;
• Бонус, обвързан с постигнатите резултати;
• Качествено въвеждащо обучение;
• Възможност за професионално развитие;
•Допълнителни социални придобивки;
• Служебен автомобил, телефон и лаптоп.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.