Специалист обслужване на клиенти

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.

Търсим колега, който да се присъедини към нас на позицията Специалист обслужване на клиенти.

 

Какви ще са твоите основни отговорности:

Какви ще са твоите основни отговорности:

 • Работа със специализиран софтуер;
 • Водене на кореспонденция с клиенти на компанията;
 • Обслужване на входящи и изходящи телефонни обаждания;
 • Осигуряване на дистанционна поддръжка, чрез специализиран софтуер;
 • Извършване на различни видове справки;
 • Планиране и проследяване на отделни процеси;
Какви са нашите очаквания към теб:

Какви са нашите очаквания към теб:

 • Много добри комуникативни умения;
 • Аналитичност и прецизност в работа с данни;
 • Умения за работа в екип;
 • Отлична писмена и вербална култура по български език;
 • Предимство ще бъдат общи познания по нормативната уредба, свързани с Агро сектора;
 • Основни познания в сферата на дигиталните услуги, ще се считат за предимство.
Какво е нашето предложение:

Какво е нашето предложение:

 • Добро стартово възнаграждение + бонуси;
 • Участие в обучения, свързани със спецификата на дейността;
 • Възможност за професионално развитие;
 • Работна среда в екип от професионалисти.

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машините, IoT и управление на данни.

Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е наградата за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието Най-добър работодател в сектор Селско Стопанство за 2020 г. и 2021 г.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат  използвани единствено за целите на настоящия подбор.