fbpx

Специалист Пейрол и Администриране

НИК е група от компании, която внедрява технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в земеделските стопанства. Стартирайки в България през 2002, ние успяхме да станем лидер в България и да продължим развитието си чрез навлизане в няколко държави в Източна Европа. Днес нашият фокус е върху автоматизацията на машини, IoT и управление на данни.

Нашата мисия е да улесним работата на земеделските производители от всякакъв мащаб, с цел постигане на по-високи резултати, по-бързо, ефективно и с грижа за околната среда. Ние в НИК вярваме, че да помагаме на фермерите да увеличат своята производителност и да създават по-чиста храна е бизнес с добра кауза.

Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем сред най-добрите работодатели за 2020, 2021 и 2022 г.

В момента търсим колега, който да се присъедини към екипа ни на позиция Специалист Пейрол и Администриране.

Нашите очаквания:

Нашите очаквания:

• Опит в изготвяне на трудови възнаграждения и експертиза в администриране на човешките ресурси (минимум 5 години);
• Солидни познания за актуалното българско трудово-правно законодателство, отнасящо се до успешната обработка на заплатите;
• Добра комуникация и междуличностни умения;
• Отлични аналитични умения и внимание към детайла;
• Добър английски;
• Добри познания за работа с MSOffice и ТРЗ софтуер.

Отговорности:

Отговорности:

• Администриране на документи на нови служители, промени в трудовото правоотношение, процеси на прекратяване и свързана документация;
• Уведомяване в териториалните поделения на НАП за сключените, изменени и прекратени трудови договори;
• Подготовка на месечни възнаграждения и отговорност за навременно изплащане на заплатите на служителите;
• Подготвка на трудови договори и трудови книжки;
• Въвежда нова информация за наемане и освобождаване във всички вътрешни системи за заплати;
• Администриране на болнични листове и редовни кръстосани проверки на молбите за отпуск и работа от вкъщи;
• Създаване, контрол и актуализация на трудовите досиета на служителите и профилите им в системата за УЧР;
• Участва във въвеждащите обучения на нови служители във връзка с българското трудово законодателство;
• Отговоря за външни и вътрешни HR одити;
• Администриране на заявки и социални придобивки на служителите (карти за градски транспорт, Мултиспорт и др.);
• Изготвяне на HR справки и отчети;
• Участие в ежедневните HR дейности.

Нашето предложение:

Нашето предложение:

  • Конкурентно възнаграждение;
  • Участие в различни обучения и фирмени събития;
  • Лаптоп и мобилен телефон;
  • Възможност за кариерно развитие в бързо развиваща се компания;
  • Незабравими тиймбилдинги;
  • Отлична работна обстановка и високо мотивиран и квалифициран екип.

Ако тази позиция представлява интерес, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

-->