Търговски асистент, гр. Плевен

НИК е водеща компания в сектор земеделие, която предлага иновативни технологии за автоматизация и дигитализация на процесите в българските стопанства. Нашата дейност в сферата на прецизното земеделие се развива все по-успешно, а с нея и екипът ни нараства с бързи темпове. Това са и причините да имаме нужда от ново попълнение на позиция Търговски Асистент.

Нашите очаквания:

Нашите очаквания:

● Предишен опит на подобна позиция;
● Добро познаване и практически опит с MS Office;
● Аналитично мислене и прецизност при изпълнение на задачите;
● Умение за работа в екип;
● Добро владеене на английски език е предимство;
● Опит със складови програми е предимство.

Отговорности:

Отговорности:

● Взаимодействие с екип от търговски представители и сервизни
специалисти, както и с различните отдели на компанията;
● Комуникация с клиенти и партньори на компанията;
● Водене на кореспонденция по телефон и имейл;
● Работа с база данни в специализиран софтуер;
● Обработка на работни карти;
● Изготвяне на първични счетоводни документи
● Изготвяне на пакет от документи, придружаващи доставка на оборудване;
● Изготвяне на справки за наличности и проследяване движението на
оборудването за конкретен период.

Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

● Добро стартово възнаграждение + пакет от допълнителни придобивки +
бонусна схема;
● Фиксирана петдневна работна седмица;
● Участие в обучения и събития, свързани със спецификата на дейността.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете автобиография, с посочен телефон за връзка. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

 

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.