fbpx

Търговски представител

НИК е група от компании, оперираща на няколко международни пазара и водеща технологичния прогрес в земеделието вече 20 години.
Новаторството и експертността превръщат НИК в двигател на прогреса към по-устойчиво земеделие и главно действащо лице в полето на иновациите.
Признание за приноса на компанията в развитието на сектор Селско стопанство е присъдената ни награда за Компания на годината в престижната класация на Forbes България, както и отличието да бъдем най-добър работодател в сектор Земеделие за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
Във връзка с разрастване дейността на компанията търсим Търговски представител, област София.

Основни отговорности:

Основни отговорности:

Вие сте амбициозен и силата ви е в разработването на нови бизнес възможности…тогава искаме да се запознаем с Вас!
Разкажете ни за търговските си умения и се присъединете към нашия разрастващ се екип.
Като търговски представител в НИК Вие ще работите с нашите клиенти, за да осигурите техния постоянен успех и да спечелите бизнес. Ще поддържате тясна връзка със съществуващи клиенти в региона, ще работите за постигане на целите за продажби, ще представяте нашето технологично портфолио на потенциалните ни клиенти.

 • Проактивно популяризиране на продуктите и услугите на компанията;
 • Изграждане и развитие на дългосрочни отношения с клиентите чрез предоставяне на услуги и решения с добавена стойност, технически консултации и демонстрации на продукти;
 • Постигане на заложените търговски цели в поверения регион;
 • Реализация на инициативи за търсене и привличане на потенциални клиенти, съгласно политиката на компанията;
Необходими умения и опит:

Необходими умения и опит:

Наред с Вашите отлични аналитични умения и такива за решаване на проблеми, както и желанието Ви да си сътрудничите с други технически професионалисти в компанията, необходимо е да притежавате и следните умения:

 • Опит в B2B продажбите;
 • Ориентираност към резултати и фокус върху целите;
 • Добри умения за управление на времето и способност за постигане на резултати навреме;
 • Много добри комуникационни умения (включително способността да изслушвате проблемите на клиентите, да разбирате работните процеси на клиентите и да идентифицирате целите на клиентите);
 • Добри организационни умения, гъвкаво мислене и способност за управление на множество проекти едновременно;
 • Желание за интензивни пътувания.
Какво предлагаме:

Какво предлагаме:

 • Възможност за професионално развитие в компания утвърден лидер на пазара;
 • Отлично стартово възнаграждение и бонус система за постигнати резултати;
 • Приятна работна среда във ведър и позитивен екип;
 • Интензивно въвеждащо обучение;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Незабравими тиймбилдинги;
 • Служебен автомобил, телефон и лаптоп.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.

-->