fbpx

Консервационно земеделие

Кои са 5-те принципа на регенеративното земеделие?

Регенеративното земеделие не е новост и в последните години все повече се говори за ролята му в справянето с климатичните промени и подобряването на о...

Научете повече

No-till - какво е важно да знаем за него?

No-till – съкратено oт No-tillage (от англ. „без оран“).   Kонцепцията за земеделие без обработки (или с минимални такива) е много по-стара от ко...

Научете повече

Strip-Till – какво трябва да знаем?

Повече от всякога до сега, земеделските производители са изправени пред предизвикателствата на климатичните промени и постоянно нарастващите производс...

Научете повече

Конвенционално или консервационно земеделие? Какво да избера при настоящите условия?

Селското стопанство играе жизненоважна роля в осигуряването на храна за нарастващото световно население, но има ключов въпрос, който стои над селскост...

Научете повече

Демонстрация на иновативни решения за консервационно земеделие и селективно пръскане

В началото на месец октомври екипът на НИК, съвместно с ППК Бръшлян, обл. Русе,  проведоха демонстрация на решенията за консервационно земеделие на Ag...

Научете повече

НИК става официален дистрибутор на Agrisem/Sly за България

НИК продължава да развива своята продуктова гама и към нея включва решенията за почвообработка и консервационно земеделие на френскaтa компания Agrise...

Научете повече

Strip-Till в България – опитът на фермери и агрономи от първо лице

През последните години у нас все по-популярни стават методите за минимални почвообработки, с цел опазване на почвата и намаляване на разходите. Strip-...

Научете повече

Какъв е опитът на Александър Димитров със Strip-Till?

ЗА СВОЯ ОПИТ СЪС STRIP-TILL И ПОЛЗИТЕ ОТ НЕГО, РАЗКАЗВА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ, КОЙТО ОБРАБОТВА ОКОЛО 12 000 ДКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БРЪШЛЕН.   За да ...

Научете повече
-->