fbpx

Почвено здраве

Как влияе температурата на почвата върху растежа на растенията?

Влиянието на температурата на почвата върху растежа на растенията е свързано с факта, че топлината подпомага усвояването на водата и хранителните веще...

Научете повече

Защо е полезно да следим активния въглерод в почвата?

Общата органика в почвата е популярен и често тестван показател. Голяма част от нея е в състояние на дълбок резерв, който се повлиява бавно от полскит...

Научете повече

Какви ползи може да ни донесе варуването на кисели почви? Част II

Как да разберем, дали имаме кисела почва? Много земеделски стопани имат проблеми, вследствие на ниско рН на почвата. Най-често те забелязват, че расте...

Научете повече

Какви ползи може да ни донесе варуването на кисели почви? Част I

Почвената реакция представлява количеството на водородните йони (H+) в почвения разтвор. Колкото повече водородни йони се задържат от обменния комплек...

Научете повече

Защо е важно да знаем какъв е механичният състав на почвата?

Механичният състав отразява количественото съотношение на различните по големина фракции (глина, пясък и прах) в твърдата фаза на почвата. Има ключова...

Научете повече

По пътя към устойчиво земеделие – защо е важно да не оставяме почвата „гола“?

Поддържането на почвата целогодишно покрита е практика, която има ключово значение в консервационното земеделие. Внедряването ѝ в стопанството има ред...

Научете повече

Предимства и връзка между NDVI и картите на добива

Сателитните изображения са инструмент за дистанционно наблюдение на посевите, който става все по-използван в съвременното земеделие, тъй като носи изк...

Научете повече
-->