fbpx

Agronomy Management Software

TechnoFarm Agricultural Administrative Software
TechnoFarm Agricultural Administrative Software

Земеделският софтуер TechnoFarm е модерен и пълнофункционален софтуер за управление на земеделски стопанства, приложим при очертаване на имоти и кандидатстване за директни плащания, администриране на земеделска земя и договри, изплащане на ренти, подаване на анкетни карти и декларации, планиране на мероприятия върху парцелите, отчитане на извършените обработки и много други.

FarmTrack Agricultural Data Tracking And Analysis Software
FarmTrack Agricultural Data Tracking And Analysis Software

FarmTrack представлява web базирана платформа за контрол и наблюдение както на земеделски машини, камиони и автомобили, така и на стационарни обекти. Системата е ценен помощник на много земеделци у нас в следенето и контрола на автопарка, на извършените обработки и изразходваното гориво, на ефективното използване на техниката и проследяване на работния процес.

-->