fbpx

Precision farming equipment

Navigation displays
Navigation displays

Решенията за прецизно земеделие на Trimble дават възможността да се постигнат по-високи добиви с по-малко разходи. Дисплеите за навигация и системите за управление са основна част от прецизните технологии, които помагат на българските земеделци вече над 17 години да оптимизират вложените средства и да повишават ефективността си на работа.

Precision Planting Systems
Precision Planting Systems

Precision Planting is an american brand, leader in the solution for precision planting with focus on the depth, speed and seed positioning on the field.

Agricultural Drones
Agricultural Drones

XAG agricultural drones delivers spraying, spreading, and mapping, altogether offering smart, efficient, and flexible autonomous solutions.

Unmanned ground vehicle
Unmanned ground vehicle

<div class="product-card-description">XAG autonomous solution - Transform for Every Agricultural Mission</div>

Spraying solutions
Spraying solutions

<img class="size-medium wp-image-30025" src="https://nik.bg/wp-content/uploads/2022/11/carbonbee-2-1-300x237.png" alt="Селективно пръскане CarbonBee" width="300" height="237" />

Weather Stations
Weather Stations

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи,които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

Signal Adjustments
Signal Adjustments

Handheld GPS Devices
Handheld GPS Devices

Trimble е лидер на пазара за иновативни GPS решения. Съчетавайки своя богат опит в сферата на GPS проследяването и модерните технологии, Trimble е се е превърнал в синоним на висока ефективност, водеща до отлична възръщаемост.

Precision Processing systems
Precision Processing systems

Със системите за управление от Trimble, Вие може да постигнете намаляване на разходите за материали, работна сила и гори. Управленията ви предоставят възможност за работа с висока точност и прецизност при всякао бработка.

Agro Management Systems
Agro Management Systems

Системи за прецизни обработки, с които ще спестите от средства, суровини и ще постигнете оптимизация на времето за работа на полето!

Other
Other

С технологиите от Trimble може да работите с подходящото ниво на точност на сигнала, независимо какъв е мащаба на дейноста Ви или къде се намирате.

-->