Precision farming equipment

Signal Adjustments
Signal Adjustments

Navigation displays
Navigation displays

Решенията за прецизно земеделие на Trimble дават възможността да се постигнат по-високи добиви с по-малко разходи. Дисплеите за навигация и системите за управление са основна част от прецизните технологии, които помагат на българските земеделци вече над 17 години да оптимизират вложените средства и да повишават ефективността си на работа.

Other
Other

С технологиите от Trimble може да работите с подходящото ниво на точност на сигнала, независимо какъв е мащаба на дейноста Ви или къде се намирате.

Weather Stations
Weather Stations

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи,които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

Handheld GPS Devices
Handheld GPS Devices

Trimble е лидер на пазара за иновативни GPS решения. Съчетавайки своя богат опит в сферата на GPS проследяването и модерните технологии, Trimble е се е превърнал в синоним на висока ефективност, водеща до отлична възръщаемост.

Precision Planting’s Precision Sowing Systems
Precision Planting’s Precision Sowing Systems

SmartFirmer е сензор за състоянието на семената, който притиска семето към дъното на браздата. SmartFirmer ви дава информация за средата, в която е поставено семето и дали е в добра форма. Също така може да ви покаже различните вариации, които може да имате в полето си.

Precision Processing systems
Precision Processing systems

Със системите за управление от Trimble, Вие може да постигнете намаляване на разходите за материали, работна сила и гори. Управленията ви предоставят възможност за работа с висока точност и прецизност при всякао бработка.

Agro Management Systems
Agro Management Systems

Системи за прецизни обработки, с които ще спестите от средства, суровини и ще постигнете оптимизация на времето за работа на полето!