fbpx
Flowers

Фермерите за Strip-till

Изтеглете цялата история на Александър Димитров от ППЗК Бръшлен, който прилага strip-till в практиката си:


Изтеглете цялата история на Александър Димитров от ППЗК Бръшлен, който прилага strip-till в практиката си: