fbpx
Flowers

Калкулатор

Въведете данните:

Обработвана площ (ha)

Брой обработки на площа

Ширина на инвентара (m)

Препокриване без Trimble GPS:

Производствен разход за хектар:

Резултати:

Застъпване: 0%

Застъпена площ за година: 0 ha

Спестяване за година: 0 лв.

Как работи калкулатора

Класическият калкулатор представлява преносима сметачна машина, с помощта на която могат да се извършват математически изчисления. Някои нови научни калкулатори поддържат с помощта на Компютърно-алгебрична система (КАС) и "символна математика". Възможните изчисления зависят преди всичко от самия калкулатор.

Полезна информация

Според университета Halle в Германия препокриването при сеитба е средно 2.2 %, а при дискуване 10.7

Производстените разходи включват:

  • Заплата
  • Семена
  • Торове
  • Пестициди
  • Гориво и др.

Производстените разходи Не включват:

  • Амортизация
  • Сервизни дейности
-->