Описание на продукта

Valley линейните системи се движат праволинейно напред и назад по квадратно или правоъгълно поле, напоявайки до 98% от площта. Те предлагат голямо предимство по отношение на покриваемост, гъвкавост, ефективност и рентабилност на полето. С линейните системи може да се извършва не само напояване, а химизация, фертигация, както и напояване при покълване.

img

Предимства

Увеличаване максимално на поливната площ
Увеличаване максимално на поливната площ
Намаляване на разходите за труд с 50% в сравнение с напояването с друг тип ръчно преместваеми повърхностни системи за напояване
Намаляване на разходите за труд с 50% в сравнение с напояването с друг тип ръчно преместваеми повърхностни системи за напояване
Прилагане на малки поливни норми, спомагайки за елиминиране на оттока при напояване на определени почви
Прилагане на малки поливни норми, спомагайки за елиминиране на оттока при напояване на определени почви

ЛИНЕЙНА СИСТЕМА RAINGER TM

Патентованата Valley® Rainger ™ линейна система е идеална за напояване на големи полета. Използва платформена количка, която е напълно адаптирана към дадени нужди и условия на работа. В зависимост от довеждащата инфраструктура, водата може да бъде доставена до Rainger чрез земен, бетонов канал или маркуч (тръбопровод под налягане). Има възможност за голям дебит, което осигурява необходимите поливни норми, независимо какво отглеждате.

img

При захранване от маркуч (максимум вътрешен диаметър ф200) под налягане:

Източник на захранване: монтиран на количка дизел генератор или захранващ кабел

Навигация: Надземен кабел, подземен кабел или по бразда

Размер на полето: 90 – 271 декара

Дебит: 12.6 – 88 л/сек

 

При захранване от канал:

Източник на захранване: монтирана на количка дизел мото помпа

Навигация:  GPS, надземен кабел, подземен кабел или по бразда

Размер на полето: 1218 – 6070 декара

Дебит: 32 – 284 л/сек

Химизация: бордови резервоар на количка

img

КОЛЕСНА ЛИНЕЙНА СИСТЕМА VALLEY

Ценово ефективно решение за линейна система за напояване. Патентованата 2 – колесна линейна система  Valleya е чудесно решение за напояване на по-малки полета. До линейната количка водата достига по канал или тръбопровод.

При захранване от маркуч под налягане:

Теглене на съседно поле чрез движение напред и назад

Прихванат и уякчен за количката вход на системата

Дебит:  от 9.5 л/сек до 70 л/сек

При захранване от канал:

Количката може да бъде оборудвана с опцията за завъртане

Теглене на съседно поле чрез движение напред и назад 

Осигурява покритие за малки и големи полета

img

Технически данни

Максимална дължина на система 390м
Опции за диаметър на тръбата 6 5/8 ", 5“
Опции за дължина на рамена Всички налични дължини
Източник на захранване Eл. кабел, генератор
Опция за завъртане Да
Опция за преместване на съседно поле Да
Навигация GPS, подземен кабел, надземен кабел, по бразда
Опции на контролен панел AutoPilot Linear, ClassicPlus

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни