Описание на продукта

Направете дългосрочна инвестиция с подвижен пивотен център от Valley. Тези системи могат да се преместват от едно поле на друго, като така земеделските производители могат да напояват повече декари, използвайки една пивотна система. Tе могат да бъдат Бързоподвижни, 2-колесна подвижна система E-Z Tow и 4 -Колесна подвижна система E-Z Tow.  

img

Предимства

Бързоподвижни:
Бързоподвижни:
  • 5” диаметър на рамената
  • За пивоти с дължина до 201 метра
 2 - Колесна подвижна система E-Z Tow:
2 - Колесна подвижна система E-Z Tow:
  • Може да се мести във всяка посока
  • За пивоти с дължина до 274 метра
4 - Колесна подвижна система E-Z Tow:
4 - Колесна подвижна система E-Z Tow:
  • Система с фиксирани или обръщащи се колела, която лесно се въртиза преместване във всяка посока
  • С размери 6 5/8” или 8 5/8” на център  дължина  съответно до 305 и 457 метра.
Valley
Valley

От момента на своето основаване през 1946 година американската компания Valmont Industries Inc, основател на Valley Irrigation, разработва нови идеи и ги реализира в продукти, които посрещат и дори надграждат все по-нарастващите нужди на своите клиенти.
Valley Irrigation е световен лидер в сферата на проектирането и производството на високоефективно напоително оборудване за селскостопанския сектор, което осигурява повишаване на производителността и едновременно разумно използване на дефицитния воден ресурс.

Като основател на отрасъла за производство на механизирани напоителни системи, Valley Irrigation непрекъснато се стреми към усъвършенстване и разработване на иновационни решения. Компанията предлага цялостна поддръжка на продуктите с марка Valley благодарение на развитата си дилърска мрежа в цял свят.

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни