fbpx

Системата за разпределение на водата (VRI) от Valmont Irrigation е идеална за полета с различен тип почва и варираща топография. Valley VRI Ви позволява да настроите желаната  поливна норма в отделни сектори (VRI Speed Control) или да управлявате отделни зони (VRI Zone Control).

 

  • VRI Speed control – възможност до 180 сектора с различна поливна норма
  •  VRI Zone control – възможност до 5000 управляеми зони за постигане на желаната норма
  • VRI-iS – възможност за индивидуално управление на разпръсквачите

VRI Speed Control

Valley VRI Speed Control е подходящ за базово управление на VRI и по-ефективното приложение на водата. VRI Speed control е включен във всички панели на Valley ICON и в Valley 365.
• Полето се разделя на максимум 180 сектора, с оптимизирано приложение на вода навсякъде.
• Персонализирано предписание за VRI ускорява или забавя движението на пивота, за да постигне желаната поливна норма във всеки сектор.

img

VRI Zone Control

Valley VRI Zone Control Ви позволява да увеличите
максимално ефективността на прилагането на
вода в по-проблемни области, като например
тези с разнообразна топография.
• Полето може да бъде разделено на сектори с оптимизирано приложение на вода във всяка отделна зона.
• Персонализирано предписание за VRI задейства клапаните за управление на разпръсквачите по дължина на пивота, за да достигнете необходимата поливна норма.
• Възможно е да се контролира пускането/спирането в зони от полето

img

VRI контрол на индивидуални разпръсквачи (VRI-iS)

• Предлага се като част от Valley 365, нашата онлайн платформа.
• Теренът е разделен на сектори на всеки 0,1 градуса.
• Персонализирано предписание за VRI променя разходните норми или спира индивидуалните разпръсквачи на неполивни площи.
• Всеки разпръсквач има зададен дебит.

img
Valley
Valley

От момента на своето основаване през 1946 година американската компания Valmont Industries Inc, основател на Valley Irrigation, разработва нови идеи и ги реализира в продукти, които посрещат и дори надграждат все по-нарастващите нужди на своите клиенти.
Valley Irrigation е световен лидер в сферата на проектирането и производството на високоефективно напоително оборудване за селскостопанския сектор, което осигурява повишаване на производителността и едновременно разумно използване на дефицитния воден ресурс.

Като основател на отрасъла за производство на механизирани напоителни системи, Valley Irrigation непрекъснато се стреми към усъвършенстване и разработване на иновационни решения. Компанията предлага цялостна поддръжка на продуктите с марка Valley благодарение на развитата си дилърска мрежа в цял свят.

Свържете се с нас


-->