Две прецизни системи в едно

Две прецизни системи в едно

С възможност за автоматично преминаване от линейна в кръгова пивотна система чрез използване на контролен панел AutoPilot. Универсалната Valley® Universal е предназначена за напояване в полета с възможност за завъртане на системата. За разлика от другите линейни системи с възможност за завъртане, Valley Universal може автоматично да превключва между линеен режим и режим на централно въртене, което позволява да сe увеличи броя на напояваните декари и да напоява докато се върти.

С тази универсална машина може да се намалят разходите за труд до 70%, да се спести енергия, вода и прецизно да се прилага поливната норма и препарати. 

img

Технически данни

Максимална дължина на машината 390м
Опции за дължина на рамена всички налични
Опции за диаметър на тръбите 6 5/8 "
Присъединяване към маркучи вътрешен диаметър 4 "и 6" (единични)
Опции за рамена Поцинкована стомана, PolySpan® с полиетиленово покритие
Опции за захранване на системата с вода от канал/тръбопровод под налягане
Източник на захранване генератор на количка или с издърпване на ел.кабел
Платформа за химизация Да
Опция за преместване Да
Навигация подземен кабел, по бразда при захранване от тръбопровод; надземен кабел, подземен кабел при захранване от канал
Опции за контролнен панел: AutoPilot Linear, ClassicPlus
Valley
Valley

От момента на своето основаване през 1946 година американската компания Valmont Industries Inc, основател на Valley Irrigation, разработва нови идеи и ги реализира в продукти, които посрещат и дори надграждат все по-нарастващите нужди на своите клиенти.
Valley Irrigation е световен лидер в сферата на проектирането и производството на високоефективно напоително оборудване за селскостопанския сектор, което осигурява повишаване на производителността и едновременно разумно използване на дефицитния воден ресурс.

Като основател на отрасъла за производство на механизирани напоителни системи, Valley Irrigation непрекъснато се стреми към усъвършенстване и разработване на иновационни решения. Компанията предлага цялостна поддръжка на продуктите с марка Valley благодарение на развитата си дилърска мрежа в цял свят.

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни