НИК ще си сътрудничи с „Аграрен Университет – Пловдив“ за подготовката на успешни кадри в земеделието