Онлайн събитие: Защо пролет 2021 ще бъде по-различна?