Рекорд за най-голяма засята площ с GPS оборудване Trimble

heading image