Специалисти на НИК бяха поканени от ARAG на тридневно обучение в Италия