Фертигацията като начин за торене с пивотните системи Valley

heading image