Как се изчислява запас на хранителни вещества в почвата?