Как се постига прецизна сеитба при работа по Strip-till технология?

heading image