НИК ВЛОГ: Как се представя системата за затваряне на реда Furrow Force при директна сеитба след жътва? – Павел Калоянов

heading image