“Спокоен съм за тазгодишната сеитба!” – Свилен Василев, ЕТ Рубин

heading image