Висока производителност при сеитбата с Precision Planting в стопанството на Андон Чемширов

heading image