Зеленчукопроизводителят Станимир Лапатарев: “Борим” предизвикателствата в сектора с иновации

heading image