fbpx

Политика по качество

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО Политиката по качеството е определена, за да очертае насоките за развитие на "НИК Електроникс" ООД по отношение на качеството. Ръководството на организацията се ангажира да провежда политиката по качеството основана на следните фундаментални принципи, които се следват при постигането на целите по качество:
  • утвърждаване позицията на "НИК Електроникс" ООД, като водеща фирма в търговията с електронни (контролери, GPS оборудване, дисплеи, сензори, антени, влагомери) и софтуерни продукти;
  • спазване на договорните изисквания с клиентите, при осигуряване на високо качество и в съответствие с действащите стандарти;
  • пълно удовлетворяване на потребностите и изискванията на клиентите и разширяване на пазарните възможности и конкурентност;
  • високото качество във всички дейности на "НИК Електроникс" ООД е гаранция за просперитет, стратегическа сила, доходност и растеж.
  • фирмата разчита на обратната връзка, получена от клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите продукти и услуги
Ръководството на "НИК Електроникс" ООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката по качеството принципи, както й за нейното актуализиране и усъвършенстване при необходимост. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите на СУК от страна на ръководството. Ръководството на "НИК Електроникс" ООД поема отговорност за спазването на залегналите в политиката по качеството принципи, както й за нейното актуализиране и усъвършенстване при необходимост. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите на СУК от страна на ръководството.  
-->