Flowers

Анализ на данни

Наличие на текущи детайлни изгледи по обработена площ по машини, обработена площ по водачи, мото часове и гориво

Селектиране на информацията по множество филтри (период, име на водач,машина, инвентар и др.)

Анализ на данни

 • Възможност за визуализация в графичен вид на данните, които сървъра получава от GPS устройствата, инсталирани в машините
 • Четене на данни от много различни софтуера, генерирайки различни чартове и графики по зададени критерии
 • Визуализация на данните в реално време
 • Достъп до информацията както от компютър, така и чрез таблет или мобилен телефон през всяко едно време от денонощието
 • Възможност за анализ и преглед на исторически данни
 • Опция за свързване с други софтуери и интеграция на данни от файлове в база данни
 • Селектиране на информацията по множество филтри (период, име на водач,машина, инвентар и др.)
 • Наличие на текущи детайлни изгледи по обработена площ по машини, обработена площ по водачи, мото часове и гориво
img

Предимства

Взимане на решения за ефективното управление на процесите на база получената детайлна информация
Взимане на решения за ефективното управление на процесите на база получената детайлна информация
По-добро управление и следене на обработената площ в стопанството
По-добро управление и следене на обработената площ в стопанството
Увеличаване на производителността на автопарка
Увеличаване на производителността на автопарка
Подобряване на отчетността на стопанството
Подобряване на отчетността на стопанството
Намаляване на разходите за амортизация, гориво и работна ръка
Намаляване на разходите за амортизация, гориво и работна ръка

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни
  -->