Пакет FarmTrack Старт

Пакет FarmTrack Старт е базов пакет на системата за проследяване и анализ на данни от земеделски машини – FarmTrack. Подходящ е за фермери, които желаят да проследяват точното движение на машините в земеделския парк и изминатия маршрут от тях .

Чрез FarmTrack може да се проследят паркингите и работата на място с включен двигател . Пакетът е подходящ както за земеделска техника , така и за други превозни средства . Във FarmTrack Старт се включва функционалността GPS проследяване , а за по прецизен контрол може да се добави и опцията за идентификация на водач .

img

Пакет FarmTrack Оптимум

Пакет FarmTrack Оптимум е предпочитан избор, тъй като включва в себе си освен GPS проследяване и идентификация на водача, така и проследяване на горивото във всяка една машина, включена в системата. Чрез FarmTrack Оптимум може да се следи моментния разход на гориво, зарежданията на гориво , локацията и състоянието на машината и кой е водачът в момента . Към този пакет има и опцията за добавяне на видеонаблюдение, което дава още по-ясна представа за случващото се на полето.

Предимствата пакет Оптимум са, че с него може да се постигне освен детайлен поглед върху движението на машините, така и мониторинг на горивово, което води до намаляване на разходите за него и минимизиране на кражбите. 

img

Пакет FarmTrack Премиум

Пакет FarmTrack Премиум е предназначен за фермери, които искат да получават детайлна информация от всички мероприятия и да осъществяват отдалечен контрол на стопанството си. Към този пакет е включено:

  • GPS Проследяване
  • Идентификация на водач
  • Гориво
  • Идентификация на инвентар
  • + Опция за видео наблюдение

С този пакет се осъществява пълен контрол на стопанството, минимизиране на кражбите на гориво и оптимизация на разходите, както за вложените ресурси, така и за оборудването в машинния парк чрез проследяване на правилната му експлатация.

img

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни
    -->