Осигурете си по-висока производителност с мобилното приложение на GeoScan.

Взимайте правилните решения при управление на стопанството, независимо от Вашето местоположение.

video-image

Управлявай машинния парк и процесите през телефона

През мобилното приложение GeoScan се проследяват машините в стопанството и информация за тях като текуща позиция и състояние, история на следата за последните 15 минути, час и деня.
Контролирайте и инвентарите и вижте коя машина с кой инвентар работи в момента. Изготвяйте лесно справка и карта на обработени площи и изминато разстояние – по машина, парцел, инвентар. Проследете точно обработената площ.*

*/ чрез GeoScan обработената площ се изчислява спрямо ширината на инвентара, като застъпванията не се добавят в общата обработена площ/

img

Превърнете телефона си в агрономски център

Чрез мобилното приложение на GeoScan виждате актуална информация за развитието на културите с карти на вегетационен и влажностен индекс, с възможност за филтриране по култури
Друга важна агрономска информация, която може да виждате директно чрез телефона си са резултатите от почвени анализи от услугата AgroBalance като карти на разпределение на хранителните вещества и pH в парцелите, следи от пробовземането и лабораторни анализи
В мобилното приложение имате възможност за добавяне и визуализация на маркери – чрез GPS на устройството или ръчно, с опция за добавяне на снимки към всеки маркер.

img

Времето е на Ваша страна

Мобилното приложение GeoScan не само помага за опитмизиране времето за работа, но и дават ценна информация за климатичните промени. Чрез интегрирани метеорологични станции Вие получавате текущи показания за времето, история за избран период, метеорологична прогноза и прогноза за пръскане.

img

Цялата информация от стопанството на едно място с мобилното приложение на GeoScan

Свържете се с нас
    Моля приемете условията и политиката за лични данни