Flowers

Метео данни

С GeoSCAN Meteo получавате данни от Вашата виртуална или реална метеорологична станция GeoSCAN OnSite.

С GeoSCAN Meteo получавате данни от Вашата виртуална или реална метеорологична станция GeoSCAN OnSite.

 

За всяка локация в рамките на станцията, се визуализират данните за текуща температура, вятър и метеорологично време, както и:

 • GDD (натрупана температурна сума) в зависимост от засятата култура и дата на сеитба.
 • История на валежите с натрупване – исторически данни за минимална и максимална температура и валежи за една година назад;
 • 7-дневна обобщена прогноза за средно денонощни температури и валежи, както и ежедневна почасова прогноза
 • Прогноза за подходящите дни и часове за провеждане на мероприятия за пръскане на културите с ПРЗ или внасяне на течни торове.
img

Всички данни са визуализирани заедно с картата на земеделските територии на страната и възможността да се позиционирате с GPS приемника на устройството.

Агрограмите показват развитието на метеорологичната обстановка посредством параметрите от жизнено значение за развитието на посевите като:

 • температура на въздуха (оC)
 • количество валежи (мм)
 • вероятност за валежи (%)
 • височина (км) и гъстота на облачната покривка (%)
 • интервал за пръскане
 • евапотранспирация (мм)
 • потенциална евапотранспирация (мм)
 • относителна влажност (%)
 • скорост, посока и пориви на вятъра (км/ч на 10м височина)
img

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни