Метео станци METOS iSCOUT

Автоматично заснемане и разпознаване на уловените насекоми

Лесен монтаж и пренасяне

Интернет връзка и прехвърляне на данни на уеб платформата FieldClimate.com

Висока разделителна способност на направените снимки

METOS iSCOUT

METOS iSCOUT е патентована комбинация от хардуерни и софтуерни решения за отдалечен мониторинг на различни видове насекоми. Състои се от капан с лепкаво дъно и интегрирана електроника. Поради ниското си тегло може да бъде монтиран където е необходимо в полето, като работи самостоятелно чрез соларен панел и батерия.

Функционалности:

  • Автоматично заснемане и разпознаване на уловените насекоми
  • Лесен монтаж и пренасяне
  • Интернет връзка и прехвърляне на данни на уеб платформата FieldClimate.com
  • Висока разделителна способност на направените снимки

Предимства

Контрол в реално време
Съхранение на получената информация и нейния анализ
Взимане на ефективни решения
Предприемане на бързи действия на база актуалната информация
Намаляване на загубите от вредители на полето

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни