fbpx
Flowers

Метео станции iMetos

Минимални загуби на препарати

Надеждна оценка на риска

Пръскане с оглед максимална ефективност за растенията

Предотвратяване на загубите на добиви

iMetos

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи, които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на  климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

 

Свързан продукт:

 • Заедно с метео станцията iMetos на Pessl се предлага и станция iMetos Radio Node. Така се постига още по-подробна информация за ефективното управление на стопанството.
 • Станция iMetos Radio Node е малка, безжична станция, която изпраща всички данни в реално време чрез интерактивна мрежа обратно към базовата станция.
img

Функционалности

 • Локална седмична прогноза за времето с определяне оптимално време за пръскане
 • Предупреждение за развитие на болести по културите
 • Проследяване на климатичните параметри необходими за извършване на земеделските операции на мястото, където е монтирана станцията
 • Поддържа свързването на до 600 сензори, сред които температура и влажност на въздуха, дъжд, слънчева радиация, скорост и посока на вятър, барометрично налягане, дебелина на снежна покривка, температура на почвата, влажност на почвата и др.
 • Улавяне, заснемане и разпознаване на насекоми
 • Автоматично изпращане на данни към уеб-платформа
 • Получената и записана информация е достъпна в графичен и табличен вид от всяко устройство, свързано към интернет.
img
 • Висока прецизност, ефективност и лесна експлоатация
 • Приложение на разнообразни географски зони
 • Изчисляване на дневна евапотранспирация
 • Управление на напояването с определяне количеството поливна норма , начало и край на поливка и др.
 • Получаване на информация за влажност на почвата, температура, валежи, влажност на листата, относителна влажност на въздуха и др.
 • Изпращане в реално време на получената информация
 • Възможно разстояние от базовата станция – около 300 до 400 м
 • Възможност за получаване на SMS известие в случай на рискови ситуации (измръзване, необходимост от напояване и др.)
img

Предимства

Възможност за предпазване на културите от заболяване в най-критичните етапи на развитие
Възможност за предпазване на културите от заболяване в най-критичните етапи на развитие
Минимални загуби на препарати
Минимални загуби на препарати
Пръскане с оглед максимална ефективност за растенията
Пръскане с оглед максимална ефективност за растенията
Надеждна оценка на риска
Надеждна оценка на риска
Предотвратяване на загубите на добиви
Предотвратяване на загубите на добиви
Намаляване на разходите и продуктите за пръскане
Намаляване на разходите и продуктите за пръскане
Грижа към растенията и почвата чрез пръскане на химикали само там, където е необходимо
Грижа към растенията и почвата чрез пръскане на химикали само там, където е необходимо
Взимане на информирани решения за предстоящи пръскания в земеделското стопанство.
Взимане на информирани решения за предстоящи пръскания в земеделското стопанство.
Постоянен контрол върху качеството на културите и техния добив
Постоянен контрол върху качеството на културите и техния добив
Мониторинг на редица параметри
Мониторинг на редица параметри
Взимане на временни мерки
Взимане на временни мерки
Правилна оценка на риска от различни заболявания по културите
Правилна оценка на риска от различни заболявания по културите
Предотвратяване на настъпване на рискови ситуации
Предотвратяване на настъпване на рискови ситуации

Свържете се с нас


-->