Метео станции iMetos

Минимални загуби на препарати

Надеждна оценка на риска

Пръскане с оглед максимална ефективност за растенията

Предотвратяване на загубите на добиви

iMetos

Метеорологичните станции iMetos на Pessl Instruments представляват безжични соларни системи, които според нуждите се оборудват с необходимите сензори за наблюдение на  климатични и почвени характеристики като температура и влажност на почвата, електропроводимост и PH.

 

Свързан продукт:

 • Заедно с метео станцията iMetos на Pessl се предлага и станция iMetos Radio Node. Така се постига още по-подробна информация за ефективното управление на стопанството.
 • Станция iMetos Radio Node е малка, безжична станция, която изпраща всички данни в реално време чрез интерактивна мрежа обратно към базовата станция.

Функционалности

 • Локална седмична прогноза за времето с определяне оптимално време за пръскане
 • Предупреждение за развитие на болести по културите
 • Проследяване на климатичните параметри необходими за извършване на земеделските операции на мястото, където е монтирана станцията
 • Поддържа свързването на до 600 сензори, сред които температура и влажност на въздуха, дъжд, слънчева радиация, скорост и посока на вятър, барометрично налягане, дебелина на снежна покривка, температура на почвата, влажност на почвата и др.
 • Улавяне, заснемане и разпознаване на насекоми
 • Автоматично изпращане на данни към уеб-платформа
 • Получената и записана информация е достъпна в графичен и табличен вид от всяко устройство, свързано към интернет.
 • Висока прецизност, ефективност и лесна експлоатация
 • Приложение на разнообразни географски зони
 • Изчисляване на дневна евапотранспирация
 • Управление на напояването с определяне количеството поливна норма , начало и край на поливка и др.
 • Получаване на информация за влажност на почвата, температура, валежи, влажност на листата, относителна влажност на въздуха и др.
 • Изпращане в реално време на получената информация
 • Възможно разстояние от базовата станция – около 300 до 400 м
 • Възможност за получаване на SMS известие в случай на рискови ситуации (измръзване, необходимост от напояване и др.)

Предимства

Възможност за предпазване на културите от заболяване в най-критичните етапи на развитие
Минимални загуби на препарати
Пръскане с оглед максимална ефективност за растенията
Надеждна оценка на риска
Предотвратяване на загубите на добиви
Намаляване на разходите и продуктите за пръскане
Грижа към растенията и почвата чрез пръскане на химикали само там, където е необходимо
Взимане на информирани решения за предстоящи пръскания в земеделското стопанство.
Постоянен контрол върху качеството на културите и техния добив
Мониторинг на редица параметри
Взимане на временни мерки
Правилна оценка на риска от различни заболявания по културите
Предотвратяване на настъпване на рискови ситуации

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни