Flowers

Метео станция iMetos ECO D3

Висока ефективност на работа и управление на стопанството

Налична полезна информация под формата на графичен и табличен вид

Автоматично изпращане на данни от станцията към платформата www.ng.fieldclimate.com

iMetos ECO D3

iMetos ECO D3 е безжична метео станция, която е проектирана така, че да работи в тежки атмосферни условия и да се зарежда благодарение на слънчев панел. Това гарантира правилна работа и отчитане на до 400 сензора.

 

img

Функционалности:

  • Автоматично изпращане на данни от станцията към платформата www.ng.fieldclimate.com
  • Налична полезна информация под формата на графичен и табличен вид
  • Алармиране чрез изпращане на SMS, когато се достигнат определени стойности на даден сензор
  • Лека конструкци
img

Предимства

Надеждна информация за температура на въздуха, температура на почвата/ водата/листната маса, дъжд, влажност на почвата, РН на почвата и електропроводимост, водно количество
Надеждна информация за температура на въздуха, температура на почвата/ водата/листната маса, дъжд, влажност на почвата, РН на почвата и електропроводимост, водно количество
Взимане на подобрени последващи действия на база получената информация и нейния анализ
Взимане на подобрени последващи действия на база получената информация и нейния анализ
Висока ефективност на работа и управление на стопанството
Висока ефективност на работа и управление на стопанството

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни