Flowers

Мобилно приложение

Динамично обновяване на данните за МПС

Визуализация на неограничен брой геозони

Работа с всички навигационни системи

Мобилно приложение

 • Наблюдение в реално време за движението, състоянието и местоположението на МПС.
 • Проследяване на информацията за изминати маршрути, зареждания, кражби на гориво и паркинг на МПС
 • Показване на няколко маршрута едновременно
 • Изпращане на команди и даване на достъп
 • Хронология на движението на МПС
 • Локализиране и навигиране до избрано МПС
 • Ново интуитивно меню за бърз и лесен достъп до желани параметри
 • Получаване и преглеждане на известия за предварително зададени събития, свързани с МПС
 • Възможност за проверка на поведението на избрано МПС в даден времеви интервал от деня
 • Опция за създаване на групи от МПС за по-лесен и ефективен контрол
 • Динамично обновяване на данните за МПС
 • Работа с всички навигационни системи
 • Визуализация на неограничен брой геозони
img

Предимства

Постигане на бърз и ефективен контрол върху всички протичащи мероприятия в стопанството
Постигане на бърз и ефективен контрол върху всички протичащи мероприятия в стопанството
Достъпност до информацията независимо от местоположението или мобилното устройство
Достъпност до информацията независимо от местоположението или мобилното устройство
Получаване на актуална информация
Получаване на актуална информация

Свържете се с нас
  Моля приемете условията и политиката за лични данни