fbpx
Flowers

Мобилно приложение

Бърз достъп до данните от Модул "Карта"

Възможност за преглед на информация дори и без връзка с интернет

Наличие на повече възможности при очертаване на площи

Функционалности

  • Визуализация на всички землища от слой КВС имоти в Модул "Карта"
  • Възможност за визуализиране на границите на заредените парцели за различните стопански години в Offline режим, без необходимост от връзка с интернет
  • Възможност за избор на карта за подложка – Bing или Google (тази функционалност изисква интернет)
  • Възможност за геолокация и очертаване награници чрез GPS примника на мобилното устройство
  • Синхронизация на очертаните площи от мобилното приложение в Модул "Карта" със слой Временни данни
  • Възможност на обмен на очертаните площи между няколко мобилни телефона, чрез синхронизация с Модул "Карта"
  • Филтър по имот. Визуализация на собственици, ако са налични в Модул "Карта"
img

Предимства

Бърз достъп до данните от Модул "Карта"
Бърз достъп до данните от Модул "Карта"
Възможност за преглед на информация дори и без връзка с интернет
Възможност за преглед на информация дори и без връзка с интернет
Наличие на повече възможности при очертаване на площи
Наличие на повече възможности при очертаване на площи

Свържете се с нас
Моля приемете условията и политиката за лични данни